Succesfully saved

Rudna Glava

Na uzvišici koja se diže iznad sela Rudne Glave (23 km jugozapadno od Majdanpeka) nalaze se ostaci najstarijeg rudnika bakra u Evropi. Tu su između 1968. i 1979. istražena okna, kanali rudnih žila, u kojima je otkriven raznovrstan arheološki materijal: oruđe od kamena i jelenjeg roga, kao i raznovrsno zemljano posuđe. Na osnovu tih nalaza pouzdano je utvrđeno da je eksploatacija ruda bakra (magnetita i halkopirita) otpočela na ovom mestu pred kraj mlađeg kamenog doba, u vreme procvata tzv. vinčanske kulture (oko 4000. g. pre n. e.). Jedinstveni arheološki nalazi iz okana na Rudnoj Glavi izloženi su u Muzeju rudarstva i metalurgije u Boru.

 

Rudna glava je arheološko nalazište 1983. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

izvor: Arheoloski lokalitet Rudna Glava - Paun Es Durlic