Succesfully saved

Velika humka

Lokalitet Velika (kneževska) humka jedan je od 20 arheoloških lokaliteta Republike Srbije od izuzetnog značaja (uz u javnosti poznatije arheološke lokalitete Lepenski Vir, Viminacijum, Felix Romuliana, Mediana...). Nalazi se na ravničarskom prostoru koji se proteže desnom obalom reke Moravice, u ataru sela Pilatovići i Prilipac (opština Požega). Lokalitet čini velika praistorijska nekropola od 17 tumula, sa više grobnih humki, koja se datira u period starijeg gvozdenog doba.

 

Velika humka je arheološko nalazište 1983. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

detaljnije