Succesfully saved

Gradina

Ovaj lokalitet se nalazi na obroncima Fruške gore, u severnom delu istočno do Dumbovačkog potoka. Ovaj lokalitet krase ostaci dveju srednjovekovnih crkava, iz izdvojene dve faze, romanička i gotička faza. Na ovom lokalitetu se takođe nalazio i manastir Dombo, koji je u 15. veku bio oivičen bedemom, ali uprkos tome turski osvajači su ga u 16. veku spalili i razrušili do temelja i zauzeli ovaj manastirski kompleks. Srednjovekovnom periodu na ovom lokalitetu je prethodila rimska gradnja, o kojima svedoče ostaci hipokausta neke građevine i različit arheološki materijal.

 

Gradina je arheološko nalazište 1995. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

detaljnije: Dombo-Stari Rakovac