Succesfully saved

Nekropola stećaka

Na lokalitetu Mramorje ili Bagruša kod Perućca nalazi se grupa nadgrobnih spomenika (stećaka) koji potiču iz srednjeg veka. Ova nekropola sastavljena je od preko 100 ploča, slemenjaka sa postoljem i bez njega, i sanduka sa postoljem i bez njega, napravljenih od tvrdog krečnjaka i spadaju među najočuvanije sa područja centralnog Balkana. Stećci su poređani u pravilne redove i većinom imaju orijentaciju zapad-istok. Na njima nema natpisa, veći broj je fino obrađen, vrlo mali broj njih je ukrašen motivima kruga, polumeseca, mača i štita. Najveći primerci dostizali su dužinu od 2 metra, sa širinom i visinom od skoro 1 metra. Deo stećaka je, tokom vremena, premešten, deo je utonuo u tlo, dok je nekoliko primeraka prebačeno u muzeje.Lokalitet arheološki nije istraživan.
 
Nekropola stećaka je arheološko nalazište 1983. godine upisano je u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.
Novembra 2009. godine Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Hrvatska zajednički su nominovali svoje srednjovekovne nadgrobne spomenike za UNESCO listu svetske baštine.