Succesfully saved

Srednjovekovni grad "Petrus"

Srednjovekovni grad Petrus nalazi se na uzvišenju 11 km severoistočno od sadašnjeg Paraćina. Smatra se da je na mestu srednjovekovnog utvrđenja možda bio i rimski grad, jer je na lokalitetu pronađena određena količina rimskog novca koji se čuva u Zavičajnom muzeju u Paraćinu. Ovo utvrđenje je bilo sedište srpske države u 14. veku, a njegov gospodar je bio župan Vukosav i njegov sin Crep. Car Dušan je Vukosavu dao ovu oblast na upravljanje sredinom 14. veka i smatra se da je župan Vukosav tada podigao utvrđenje. Arheološka istraživanja su rađena u nekoliko navrata, od 1978. godine do 2005. Utvrđenje je imalo nepravilan šestougaoni oblik i prati teren na kome je podignuto. Sa svojih 290 metara dužine ovo utvrđenje spada u najveća utvrđenja podignuta u 14. i 15. veku u Srbiji.

 

Srednjovekovni grad Petrus je arheološko nalazište upisano u centralni registar Srbije kao epokretno kulturno dobro od velikog značaja.

detaljnije: wikipedia.org