Succesfully saved

Kulina (Balajnac)

Arheološki lokalitet Kulina poznato je po jednom vizantijskom utvrđenju iz justinijanskog perioda, kao i malobrojnim pokretnim nalazima, među kojima treba pomenuti tzv. Portret carice iz Balajnca. Pored utvrđenja pravougaonog oblika dimenzija 139 x 120 metara okruženo bedemom sa šest ugaonih kula, unutar zidina nađeni su i ostaci trobrodne bazilike i cisterne monumentalnih dimenzija 50 x 30 metara u visine 4.5 metara.