Succesfully saved

Humska čuka

Humska čuka je nepristupačno uzvišenje iznad sela Hum nedaleko od Niša. Na ovom uzvišenju nalaze se dva veoma značajna višeslojna lokaliteta koji svedoče o životu od neolita pa sve do srednjeg veka. Lokalitet je prvi put zapažen od strane harvardskog profesora Vladimira Fjuksa, 1933. godine, za vreme njegovih putovanja po Srbiji u toku istraživanja lokaliteta Starčevo. Lokalitet je istraživan i istraživanja na njemu su i dalje u toku. Lokalitet Humska Čuka i lokalitet Bubanj, reprezenti su bubanjske kulture za čije se formiranje vezuje upliv novih etničkih elemenata u drugoj polovini 3. veka pre nove ere. Humska čuka je zbog svog položaja bila važan centar naseljenosti u ovom kraju. Činjenica je da ovaj lokalitet ima veoma povoljan položaj i stoga je pod kontrolom držao čitavu nišku kotlinu. Keramički materijal nađen na ovom lokalitetu ima zastupljene sve oblike ove kulturne grupe. Pronađeni su: pehari sa dve drške, plitki tanjiri i amfore, zdele sa povijenim obodom i slično.

 

Humska čuka je arheološko nalazište 1983. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od velikog značaja.

detaljnije : wikipedia.org