Succesfully saved

Caričin grad

Caričin Grad (Justiniana Prima) leži na blagim padinama planine Radan prema leskovačkoj kotlini, na površini od oko 42.000m². Istraživanja lokaliteta započeta su 1912. godine, i sa kraćim i dužim prekidima se realizuju sve do danas. Istraživanja su pokazala prisustvo velikog urbanog naselja koje je bilo važan crkveni, administrativni i vojni centar severnog Ilirika. Bio je okružen bedemima, a pored spoljnih utvrđenja otkriveni su i unutrašnji bedemi koji grad dele na tri dela. Na najuzvišenijem mestu u gradu sagrađen je Akropolj - sedište crkvene uprave, okružen snažnim bedemima, gde se u njegovom središnjem delu ističe centralni kružni trg. Ovde se odvijao javni život grada. Naselje se snabdevalo vodom iz obližnjeg veštačkog jezera. Ceo kompleks je podigao vizantijski car Justinijan I, prema mnogim izvorima u znak zahvalnosti kraju u kome se rodio.

Caričin grad je arheološko nalazište 1982. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.