Succesfully saved

Vinča-lokalitet Beli breg

Nа desnoj obаli Dunаvа, krаj ušćа reke Bolečice u selu Vinčа, na površini od preko 11 ha, prostire se najveće i najznačajnije višeslojno praistorijsko naselje u Evropi. Prvа sistemаtskа iskopаvаnjа zаpočetа su još početkom 20. veka i sa prekidima ovaj lokalitet se istražuje sve do danas. Položaj nalazišta je pružao sve uslove za dugotrajan boravak ljudskih zajednica i obezbeđivao njenim stanovnicima posredničku ulogu između praistorijskih kultura koje su se razvijale na jugu sve do Egejskog mora i na severu do srednje Evrope. Otkriveni su ostaci naselja mlađe neolitske, vinčanske kulturne grupe iz perioda između 5200. i 4200. godine pre nove ere. Kulturni sloj, koji je na pojedinim mestima visok i do 10,5 metara, sadrži ostatke života od neolita pa sve do gvozdenog doba, a u najmlađem kulturnom horizontu otkriveno je starosrpsko groblje iz devetog do 15. veka.
Vinča lokalitet Beli breg je arheološko nalazište 1979. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.