Succesfully saved

Ulpijana, rimski municipijum i ranohrišćansko episkopsko sedište

U južnom predgrađu Prištine, u blizini manastira Gračanica, nalaze se ostaci arheološkog nalazišta Ulpijane, koje je bilo najveće i najznačajnije rimsko i ranohrišćansko naselje Gornje Mezije (Moesia Superior). Grad Ulpijana (lat. Ulpiana) je procvetao u periodu od 2. do 4. veka n. e., kada je bio sedište episkopije. Arheološka istraživanja su otkrila velelepne delove naselja Ulpijane: ranohrišćansku baziliku, nekropole, castrum, bedeme itd... Tragovi rudarske delatnosti na ovom prostoru potiču još iz perioda pre dolaska Rimljana i ukazuju da je starije naselje starosedilaca svakako postojalo. Najznačajnije obeležje arheološkog nalazišta Ulpijane je podzemna grobnica sa sarkofagom od belog mermera i podnim mozaicima izuzetne lepote. Grad Ulpijana kontinuirano živi kao glavno središte političkih, kulturnih i privrednih aktivnosti do pred sam početak 7. veka, kad su ga porušili Avari i Germani.

 

Ulpijana je arheološko nalazište upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.