Succesfully saved

Titelski plato

Na jugoistočnom kraju Titelskog brega, neposredno iznad Titela u Bačkoj, nalazi se višeslojni lokalitet Kalvarija. Lokalitet čine kulturni slojevi u visini od 6 m, iz praistorijskog (neolit, eneolit, bronzano i gvozdeno doba), antičkog (sarmatsko naselje) i kasno srednjovekovnog perioda (ostaci utvrđenog samostana).
 
Titelski plato je arheološko nalazište 1997. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

pročitajte višo o istoriji Titelskog platoa