Succesfully saved

Čelarevo

Pre više od tri decenije, sondažnim iskopavanjem na napuštenom otkopu (sada već napuštene) ciglane u Čelarevu otkriveni su tragovi nekadašnjeg naselja iz 8. veka n. e. Sam arheološki lokalitet nalazi se na blago zatalasanoj aluvijalnoj ravni obale Dunava na lokalitetu zvanom Čibska šuma. U neposrednoj blizini, pored Begeča, nalazi se rimski lokalitet Onagrinum, a preko reke, na drugoj obali Dunava nalazi se Malata (Monoštor). Čelarevo od ovih lokaliteta odvajaju neobični nalazi na koje su arheolozi naišli. Ubrzo po otkriću i kako se otkop širio, nailazilo se na delove keramike, na ostatke stambenih objekata, posuđe, pojedinačne i zajedničke grobove, grobove konjanika itd... Naročito uzbuđenje nastalo je kada su nađene brojne glinene opeke sa urezanim jevrejskim simbolima. Otkud Jevreji na tom prostoru u to vreme? Jedinstvenog nedvosmislenog odgovora na ovo pitanje još uvek nema.
 

Čelarevo je arheološko nalazište 1993. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.