Succesfully saved

Basijana

Ostaci najvećeg antičkog grada posle Sirmiuma (Sremska Mitrovica) Basianae nalazio se nedaleko od današnjih Donjih Petrovaca kod Rume. Osnovana u 1. veku kao autonomno naselje (lat. civitas) 124. godine n. e. je dobila status grada (lat. municipium). Klaudije Ptolomej u II veku u Donjoj Panoniji spominje zaštićeno naselje (lat. opidum) pod imenom Basianae. Grad je postojao do 6. veka, kada je najverovatnije stradao u navali varvara. Arheološka istraživanja na lokalitetu su poslednjih 150 godina vršena u više navrata, tokom kojih su pronađeni ostaci bedema ojačanih kulama, kuće izgrađene od kamena i opeke sa sistemima za grejanje, zidnim freskama i podnim mozaicima. Pronađeni su i ostaci kanalizacije.
 
Basijana je arheološko nalazište 1993. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.