Succesfully saved

Kuća u Ogaru

Bogata seljačka kuća s kraja XVIII veka za koju se tvrdi da je jedna od najstarijih u Sremu. Tokom 2014. godine je obnovljena: okrečena je fasada i postavljena je ograda.