Succesfully saved

Karataš

Karataš ili Kastrum Dijana nalazi se na jednom uzvišenju u blizini Kladova. Kastrum je podigao car Trajan kao deo Dunavskog limesa prema Daciji. Ovo utvrđenje je postojalo šest vekova i bilo je značajni centar sa lukom. Izvan bedema pronađeni su grobovi i jedno svetilište. Po svemu sudeći, postojalo je i naselje izvan utvrđenog vojnog logora.

 

Kastrum Dijana je arheološko nalazište 1986. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.

dr Zsombor Szabó