Succesfully saved

Franjevački samostan

Nedaleko od tvrđave, u centru Bača, nalazi se Franjevački samostan kome su temelje postavili pripadnici viteško – monaškog reda Vitezovi svetog Groba Jerusalimskog, koji su se borili u krstaškim ratovima još u 12. veku. Kada je ovaj viteško-monaški red ukinut, samostan je pripao redovnicima franjevcima mađarske nacionalnosti. U ratovima koji su se vodili do kraja 17. veka na bačkim prostorima, samostan je u više navrata rušen i paljen, doziđivan i obnavljan, pa otuda i arhitektonsko šarenilo samostanske crkve.
 
Franjevački samostan u Baču je spomenik kulture 1993. godine upisan u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.