Succesfully saved

Manastir Bođani

Prvu crkvu i manastir-brvnaru izgradio je 1478. godine bogati dubrovački trgovac Bogdan, uz dozvolu ugarskog kralja Matije Korvina, na mestu izvora čija ga je „čudesna voda“ izlečila od očnih bolesti. Jednobrodna manastirska crkva više puta je rušena, a konačni barokni izgled dobila je 1722. godine. Dužine je 17 m, a širine 6 m, sa baroknim zvonikom i kupolom ispred oltara. Posvećena je Vaveđenju Presvete Bogorodice. Unutrašnjost crkve bogato je dekorisana, takođe u baroknom stilu. Bođani se nalaze 10 km od Bača, a spominje se u papskoj desetini 1338.-42. godine, kao selo Boian, čiji je plebanoš (župnik) Pal, za tri godine platio 50 bannalesa crkvenog poreza (Iványi, 1907/III/19).

Manastirska crkva

Unutrašnjost crkve

dr Zsombor Szabó

Manastir Bođani je spomenik kulture 1993. godine upisan u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.