Succesfully saved

Pontes

Trajanov most je gradio sirijski graditelj Apolodor iz Damaska. Dužina mosta sa portalima iznosila je 1.133,90 m, a deo preko rečnog korita 1.071 m. U rečnom koritu nalazilo se 20 stubova. Istovremeno sa izgradnjom mosta, na obe obale reke su za odbranu mosta izgrađeni vojni logori približno kvadratne osnove. Arheološki naziv lokacije portala mosta i utvrde je Pontes. Trajanov most je, po svemu sudeći, postojao i srednjem veku, jer je na karti Lazara Sekretara štampanoj 1528. godine to jedini ucrtani most.

Ostaci Trajanovog mosta i kastruma Pontes

Trajanov most na na karti Lazara sekretara

dr Zsombor Szabó
 

Pontes je arheološko nalazište 1983. godine upisano u centralni registar Srbije kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja.