Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
BatočinapreistorijaArheološko nalazišteNKD od velikog značajaGradacArheološka nalazišta
AranđelovacpreistorijaArheološko nalazišteNKD od velikog značajaAranđelovacArheološka nalazišta
NišpreistorijaArheološko nalazišteNKD od velikog značajaHumArheološka nalazišta
Vršacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMesićSakralna arhitektura
Inđijasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaStari SlankamenSakralna arhitektura
Irigsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVrdnikSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMala RemetaSakralna arhitektura
Merošinastari vekArheološko nalazišteNKD od velikog značajaGradišteArheološka nalazišta,Kule, tvrđave, i utvrđenja
Paraćinsrednji vekArheološko nalazišteNKD od velikog značajaPopovacArheološka nalazišta,Kule, tvrđave, i utvrđenja
Beočinsrednji vekArheološko nalazišteNKD od velikog značajaNovi RakovacArheološka nalazišta
ŠidpreistorijaArheološko nalazišteNKD od velikog značajaVašicaArheološka nalazišta
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKrušedolSakralna arhitektura
Kovačicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaUzdinSakralna arhitektura
Pećincinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKarlovčić, Spojanska 50Narodno graditeljstvo
Pećincinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaOgar, Šumska 29Narodno graditeljstvo
SuboticapreistorijaArheološko nalazišteNKD od velikog značajaHajdukovoArheološka nalazišta
Inđijastari vekArheološko nalazišteNKD od velikog značajaStari SlankamenArheološka nalazišta
Grockanovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaGrockaGradska jezgra i urbanističke celine
Zemunnovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaZemunGradska jezgra i urbanističke celine
Sremska Mitrovicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDivšaSakralna arhitektura

Strana 5 od 165