Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Pančevonovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaNovo SeloGradska jezgra i urbanističke celine
BečejNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaBečejGradska jezgra i urbanističke celine
SuboticaNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaSuboticaGradska jezgra i urbanističke celine
Pećincinovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaKupinovoNarodno graditeljstvo
Sremska Mitrovicastari vek, srednji vek, novi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaSremska MitrovicaArheološka nalazišta
Sremska Mitrovicanovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaSremska MitrovicaGradska jezgra i urbanističke celine
Irignovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaIrigGradska jezgra i urbanističke celine
PančevoNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaPančevoGradska jezgra i urbanističke celine
SomborNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaSomborGradska jezgra i urbanističke celine
Stari gradnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Gospodar Jevremova 21Urbana arhitektura
Stari gradnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Studentski trg 1Urbana arhitektura
Klinasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDobra vodaSakralna arhitektura
Stari gradnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Kneza Sime Markovića 8Urbana arhitektura
Savski venacnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Topčider 2Urbana arhitektura
Savski venacsavremeno dobaSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 10a Objekti iz NOB
Orahovacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVelika HočaSakralna arhitektura
Nišstari vek, rani srednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNišArheološka nalazišta
Stari gradPreistorija, stari vek, pozni srednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeogradKule, tvrđave, i utvrđenja
Gornji Milanovacnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaTakovoSakralna arhitektura
Stari gradnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Kneza Sime Markovića 3Sakralna arhitektura

Strana 5 od 165