Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Šabacsavremeno dobaSpomenik kultureUpisano NKDŠabac, Cara Dušana 2Urbana arhitektura
Vrnjačka banjasavremeno dobaSpomenik kultureUpisano NKDVrnjačka banja, Goce Delčeva 7Urbana arhitektura
Kanjižanovi veknepoznatoMartonošSakralna arhitektura
KanjižaHorgoš, Karasova 16Sakralna arhitektura
Suboticasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDHajdukovo, Ignus Kaštelj bbUrbana arhitektura
Suboticasavremeno dobaSpomenik kulturenepoznatoHajdukovo, Ignus Kaštelj bbSakralna arhitektura
Vrnjačka banjanovi vekSpomenik kultureUpisano NKDVrnjačka banja, Vrnjačka 16Urbana arhitektura
ŠabacZnamenito mestoUpisano NKDMačvanski PrnjavorSpomenici
LoznicaZnamenito mestoUpisano NKDČokešinaSpomenici
Suboticanovi vekSpomenik kulturenepoznatoSubotica, Dimitrija Tucovića 15Urbana arhitektura
Suboticanovi vekSpomenik kulturenepoznatoSubotica, Braće RadićSakralna arhitektura
Suboticanovi vekSpomenik kulturenepoznatoSubotica, Beogradski putSakralna arhitektura

Strana 165 od 165