Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDŠume Spomenici
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDŠume Spomenici
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDŠume Spomenici
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDBlaznava Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDVojkovci Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja Šatornja Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGorovič Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGuriševci Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja Šatornja Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja Šatornja Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDŽabare Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDZagorica Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDJarmenovci Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDKloka Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDKrćevac Groblja i nekropole
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDLipovac Groblja i nekropole

Strana 163 od 165