Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja Šatornja Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja Šatornja Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja Šatornja Spomenici,Objekti iz NOB
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDŽabare Spomenici
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDŽabare Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDŽabare Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDŽabare Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDŽabare Spomenici,Objekti iz NOB
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDZagorica Spomenici
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDZagorica Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJarmenovci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJarmenovci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJarmenovci Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDKloka Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDKrćevac Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDKrćevac Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDLipovac Spomenici,Objekti iz NOB

Strana 161 od 165