Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
TopolaArheološko nalazišteEvidentirano NKDŠume Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDŠume Arheološka nalazišta
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBlaznava Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDVinča Spomenici
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDVinča Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja Šatornja Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDGorovič Spomenici,Objekti iz NOB
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDGorovič Spomenici,Objekti iz NOB

Strana 160 od 165