Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
TopolapreistorijaArheološko nalazišteEvidentirano NKDLipovac Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDMaskar Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDMaskar Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDNatalinci Arheološka nalazišta
Topolanovi vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDNatalinci Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDOvsište Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDOvsište Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDPavlovac Arheološka nalazišta
Topolapreistorija, stari vek, srednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDPlaskovac Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDRajkovac Arheološka nalazišta
Topolastari vek, srednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDSvetlić Arheološka nalazišta
Topolastari vek, srednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDSvetlić Arheološka nalazišta
Topolapreistorija, stari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDTopola selo, Bor Arheološka nalazišta
Topolapreistorija, stari vek, srednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDTopola selo, Bor Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDTopola selo, Mitrovčić Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDTopola selo, Ljubeselo Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDGornja Trnava Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDDonja Trnava Arheološka nalazišta
Topolastari vek, srednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDDonja Trnava Arheološka nalazišta
TopolaArheološko nalazišteEvidentirano NKDDonja Trnava Arheološka nalazišta

Strana 159 od 165