Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
TopolapreistorijaArheološko nalazišteEvidentirano NKDBelosavci Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDBlaznava Arheološka nalazišta
Topolanovi vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDBlaznava Arheološka nalazišta
TopolaArheološko nalazišteEvidentirano NKDBožurnja Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDBožurnja Arheološka nalazišta
Topolapreistorija, stari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDVinča Arheološka nalazišta
Topolapreistorija, stari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDVinča Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDVinča Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDŽabare Arheološka nalazišta
TopolapreistorijaArheološko nalazišteEvidentirano NKDŽabare Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDZagorica Arheološka nalazišta
TopolaArheološko nalazišteEvidentirano NKDJarmenovci Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDJelenac Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDJelenacArheološka nalazišta
TopolapreistorijaArheološko nalazišteEvidentirano NKDJelenac Arheološka nalazišta
Topolastari i srednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDKloka Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDKloka Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDKrćevac Arheološka nalazišta
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDKrćevac Arheološka nalazišta
Topolasrednji vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDKrćevac Arheološka nalazišta

Strana 158 od 165