Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja TrnavaNarodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja TrnavaNarodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja TrnavaNarodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja TrnavaNarodno graditeljstvo
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDKloka Sakralna arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDNatalinci Sakralna arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDOvsište Sakralna arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja TrnavaSakralna arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Urbana arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Urbana arhitektura
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDBelosavci Urbana arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDBožurnja Urbana arhitektura
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDVinča Urbana arhitektura
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDDonja Šatornja Urbana arhitektura
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Urbana arhitektura
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDJunkovac Urbana arhitektura
Topolanovi vek (1906)Spomenik kultureEvidentirano NKDNatalinci Urbana arhitektura
Topolasavremeno dobaSpomenik kultureEvidentirano NKDSvetlić Urbana arhitektura
Topolanovi vek (početak XX veka)Spomenik kultureEvidentirano NKDSvetlić Urbana arhitektura
Topolastari vekArheološko nalazišteEvidentirano NKDBelosavci Arheološka nalazišta

Strana 157 od 165