Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDKloka Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDKloka Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDKloka Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDLipovac Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDLipovac Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDLipovac Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDManojlovci Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDManojlovci Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDManojlovci Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDManojlovci Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDManojlovci Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDManojlovci Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDMaskar Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDMaskar Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDNatalinci Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDOvsište Narodno graditeljstvo
Topolanovi vekSpomenik kultureEvidentirano NKDTopola selo Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDTopola selo Narodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja TrnavaNarodno graditeljstvo
TopolaSpomenik kultureEvidentirano NKDGornja TrnavaNarodno graditeljstvo

Strana 156 od 165