Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Kosovska Mitrovicasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBoljetinSakralna arhitektura
Šidnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMolovinSakralna arhitektura
Ljubovijasavremeno dobaSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaLjubovijaSpomenici
Novi Pazarsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVrbolaziSakralna arhitektura
Novi Pazarsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDoljaniSakralna arhitektura
Kruševacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKruševacSakralna arhitektura
Kraljevosrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaStudenicaSakralna arhitektura
Kraljevosrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKruševicaSakralna arhitektura
Raškasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGradacSakralna arhitektura
Prijepoljesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMileševoSakralna arhitektura
Ariljesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaAriljeSakralna arhitektura
Pribojsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBanjaSakralna arhitektura
Kraljevosrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMagličKule, tvrđave, i utvrđenja
Novi Pazarrani srednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNovi PazarSakralna arhitektura
Trsteniksrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPrnjavorSakralna arhitektura
Kuršumlijasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKuršumlijaSakralna arhitektura
Kuršumlijastari vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKuršumlijaSakralna arhitektura
Bujanovacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKlenikeSakralna arhitektura
Ćuprijasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSenjeKule, tvrđave, i utvrđenja,Sakralna arhitektura
Rekovacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKalenićki PrnjavorSakralna arhitektura

Strana 11 od 165