Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Uroševacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaJezerceSakralna arhitektura
Uroševacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGornje NerodimljeSakralna arhitektura
Štrpcesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDonja BitinjaSakralna arhitektura
Pančevosrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPančevoSakralna arhitektura
Vršacnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVršacUrbana arhitektura
Kosovska Mitrovicasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBoljetinSakralna arhitektura
Šidnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMolovinSakralna arhitektura
Ljubovijasavremeno dobaSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaLjubovijaSpomenici
Kraljevosrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKruševicaSakralna arhitektura
Raškasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGradacSakralna arhitektura
Sremska Mitrovicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaŠišatovacSakralna arhitektura
Novi Sadnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNovi Sad, Almaška 15Sakralna arhitektura
Novi Sadnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNovi Sad, Uspenska 12Sakralna arhitektura
Prizrensrednji vek (1340-1360)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNalazi se u klisuri reke Bistrice na 3 km od PrizrenaSakralna arhitektura
Prijepoljesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMileševoSakralna arhitektura
Ariljesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaAriljeSakralna arhitektura
Pribojsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBanjaSakralna arhitektura
Trsteniksrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPrnjavorSakralna arhitektura
Prištinasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGračanicaSakralna arhitektura
Dečanisrednji vek (1327-1335)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDečaniSakralna arhitektura

Strana 10 od 165