Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Istoksrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajakod IstokaSakralna arhitektura
Istokstari vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVrelaSakralna arhitektura
Istoksrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaCrkolezSakralna arhitektura
Istoksrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaĐurkovacSakralna arhitektura
Klinasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDolacSakralna arhitektura
Klinastari vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDrsnikSakralna arhitektura
Klinanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMlečaniSakralna arhitektura
Klinanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKijevoSakralna arhitektura
Klinanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPograđeSakralna arhitektura
Klinanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPograđeSakralna arhitektura
Kosovska Kamenicasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVaganešSakralna arhitektura
Kosovska Kamenicasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMočaraSakralna arhitektura
Lipljansrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaLipljanSakralna arhitektura
Novo Brdosrednji vek (1300-1350)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNovo BrdoKule, tvrđave, i utvrđenja
Orahovacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVelika HočaSakralna arhitektura
Pećsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBudisavciSakralna arhitektura
Pećnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPećSakralna arhitektura
Pećnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGoraždevacSakralna arhitektura
Prizrensrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPrizrenKule, tvrđave, i utvrđenja
Despotovacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDespotovacKule, tvrđave, i utvrđenja,Sakralna arhitektura

Strana 9 od 165