Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Pančevonovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaNovo SeloGradska jezgra i urbanističke celine
BečejNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaBečejGradska jezgra i urbanističke celine
Stara Pazovanovi vek (1913)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGolubinci, Pazovačka 64Narodno graditeljstvo
Sremska Mitrovicanovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaSremska MitrovicaGradska jezgra i urbanističke celine
PančevoNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaPančevoGradska jezgra i urbanističke celine
SomborNovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od velikog značajaSomborGradska jezgra i urbanističke celine
Stara Pazovasavremeno dobaSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGolubinci, Pazovačka 42 Narodno graditeljstvo
Pančevonovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPančevoSakralna arhitektura
Pećincinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSibačSakralna arhitektura
Stari gradnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeograd, Gospodar Jevremova 21Urbana arhitektura
Nišstari vek, rani srednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNišArheološka nalazišta
Bačsrednji vek (1478)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBođaniSakralna arhitektura
Sremski Karlovcinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSremski KarlovciSakralna arhitektura
Somborsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSomborSakralna arhitektura
Žabaljnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaČurugSakralna arhitektura
Stari gradPreistorija, stari vek, pozni srednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeogradKule, tvrđave, i utvrđenja
Titelnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVilovoSakralna arhitektura
Kosovska Mitrovicasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBanjskaSakralna arhitektura
Vučitrnsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVučitrnIndustrijsko nasleđe
Gnjilanesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKmetovciSakralna arhitektura

Strana 7 od 165