Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Novi BečejSrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNovi BečejSakralna arhitektura
Pećincinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKarlovčić, Spojanska 50Narodno graditeljstvo
Pećincinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaOgar, Šumska 29Narodno graditeljstvo
Sremska Mitrovicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDivšaSakralna arhitektura
Sremski Karlovcinovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSremski KarlovciUrbana arhitektura
Suboticanovi vek (1902)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSubotica, Trg Jakaba i Komora 6Sakralna arhitektura
Suboticanovi vek (1908-1912)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSubotica, Trg Slobode 1Urbana arhitektura
Čokanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaČokaSakralna arhitektura
Šidnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaPrivina glavaSakralna arhitektura
Bečejnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBečejIndustrijsko nasleđe
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKrušedolSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajakod IrigaSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajakod IrigaSakralna arhitektura
Kikindanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKikindaSakralna arhitektura
Pećincisrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKupinovoSakralna arhitektura
Sremska Mitrovicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKuveždinSakralna arhitektura
Sremska Mitrovicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaDivoš/ŠišatovacSakralna arhitektura
Sremska Mitrovicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaSremska MitrovicaSakralna arhitektura
Stara Pazovanovi vek (1913)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGolubinci, Pazovačka 64Narodno graditeljstvo
Stara Pazovasavremeno dobaSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGolubinci, Pazovačka 42 Narodno graditeljstvo

Strana 7 od 165