Pretraživanje baze nepokretnih kulturnih dobara Srbije

Centralni registar nepokretnih kulturnih dobara preuzet sa stranica Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture stanje: 7. jun 2015. (2538 objekata: 2194 spomenik kulture; 76 prostorne kulturno-istorijske celine; 192 arheološko nalazište i 76 znamenitih mesta)
Ukupno objekata u bazi: 3299
Filteri
Uputstvo za pretraživanje:

Pretraživanje se vrši unosom upita u odgovarajuća polja. U zavisnosti od tipa polja, kriterijum se upisuje ili se bira ponuđena opcija sa padajuće liste. Lista objekata iz baze koja zadovoljavaju unete kriterijume se dobija klikom na 'Primeni filter'.

U jednom upitu se mogu definisati kriterijumi za pretraživanje u više polja. U tom slučaju, u listi se dobijaju objekti koji zadovoljavaju sve unete kriterijume.

Broj prikazanih objekata u listi se može promeniti izborom broja sa padajuće liste koja se nalazi na kraju liste.

Parametri upita se mogu ukloniti klikanjem na 'Očisti'

USPEŠNO PRETRAŽIVANJE

 NazivOpštinaPeriodVrsta dobraKategorija dobraMesto/AdresaTip dobra
Požeganovi vekProstorna kulturno-istorijska celinaNKD od izuzetnog značajaGornja DobrinjaSakralna arhitektura,Narodno graditeljstvo
Štrpcesrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGornja BitinjaSakralna arhitektura
Užicesavremeno dobaSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaZaglavakObjekti iz NOB
Bačsrednji vek (1478)Spomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBođaniSakralna arhitektura
Bačsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBačSakralna arhitektura
Bačka Palankanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaČelarevoUrbana arhitektura
Bačka Palankanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaNeštin, Sutjeska 34Narodno graditeljstvo
Bački Petrovacnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBački Petrovac, Branislava Mokića 7Narodno graditeljstvo
Beočinnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaBeočinSakralna arhitektura
Beočinnovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaRakovacSakralna arhitektura
Vršacsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMesićSakralna arhitektura
Inđijasrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaStari SlankamenSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVelika RemetaSakralna arhitektura
Irigsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaVrdnikSakralna arhitektura
Irigsrednji vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaGrgetegSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaJazakSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaMala RemetaSakralna arhitektura
Irignovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKrušedolSakralna arhitektura
Kikindanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaKikinda, Nemanjina 106Industrijsko nasleđe
Kovačicanovi vekSpomenik kultureNKD od izuzetnog značajaUzdinSakralna arhitektura

Strana 6 od 165