Pregled odabranih objekata nepokretne kulturne baštine u Srbiji po vrsti i značaju dobra. (crvenom bojom su istaknuta nkd od izuzetnog značaja)