Srednji vek se za područje Srbije računa od 700. godine nove ere do pada pod tursku vlast nakon osvajanja Smedereva 1459. godine. U ovom periodu bilo je nekoliko ključnih događaja koji su uticali na život stanovništva ovog područja. Srednji vek u Srbiji se može podeliti na period pre Nemanjića (700.-1167.), period od Stefana Nemanje do Kralja Milutina (1167.-1267.), period od Kralja Milutina do raspada Carstva (1267.-1371.) i period od raspada Carstva do pada pod Turke (1371.-1459.).

Powered by WISroGIS Webris 4

Isplanirajte izlet na neki od lokaliteta

Upišite svoju adresu



Portal vam omogućava da isplanirate rutu za posetu lokalitetima koja vas interesuju. Unesite prvo podatke o polaznoj tački vašeg izleta. Popunite polja "adresa", "grad" i "država" i kliknite na pločicu "Isplaniraj rutu". Ovo će vam otvoriti pomoćni prozor za planiranje vašeg izleta. Program je podešen da automatski predloži putanju od vašeg mesta polaska do Gradske kuće u Subotici. Ovo možete promeniti. U polje iza crvene čiode unesite podatke o vašoj destinaciji. Kako ukucavate tekst destinacije, program će vam predložiti mesta iz njegove baze podataka. Podatke o polaznoj i ciljnoj tački vašeg putovanja možete postaviti i klikanjem desnim tasterom miša na odgovarajućem mestu na mapi i izborom "Direction from here" i/ili "Add a destination".  Kada ste popunili polja kliknite na "Enter". Program će vam predložiti putanju sa osnovnim podacima o ruti. Zumiranjem u prozoru ovu rutu možete interaktivno da korigujete i detaljno analizirate. Kad završite zatvorite prozor za planiranje rute.