Preistorija je vremenski period koji se završava pojavom prvih pisama i sva saznanja o životu ljudi u ovom periodu zasnivaju se se na ostacima materijalne kulture. U širem smislu podrazumeva period od nastanka Zemlje (pre oko 5 hiljada miliona godina) do vremena pronalaska prvih pisanih zapisa (oko 3000. godine pre nove ere). Vremenski period od nastanka čoveka deli se, međutim, i prema materijalu od koga je preistorijski čovek pravio i obrađivao oruđe i oružje, tako da razlikujemo: starije kameno doba (paleolit), srednje kameno doba (mezolit), mlađe kameno doba (neolit) i metalna doba (bakarno doba ili eneolit, bronzano doba i gvozdeno doba).

Prihvaćeno je stanovište da praistorija na tlu Srbije obuhvata period od pojave prvih ljudi na njenom tlu oko 40.000. godine pre nove ere do dolaska Rimljana krajem 3. veka pre nove ere.

Powered by WISroGIS Webris 4

Isplanirajte izlet na neki od lokaliteta

Upišite svoju adresuPortal vam omogućava da isplanirate rutu za posetu lokalitetima koja vas interesuju. Unesite prvo podatke o polaznoj tački vašeg izleta. Popunite polja "adresa", "grad" i "država" i kliknite na pločicu "Isplaniraj rutu". Ovo će vam otvoriti pomoćni prozor za planiranje vašeg izleta. Program je podešen da automatski predloži putanju od vašeg mesta polaska do Gradske kuće u Subotici. Ovo možete promeniti. U polje iza crvene čiode unesite podatke o vašoj destinaciji. Kako ukucavate tekst destinacije, program će vam predložiti mesta iz njegove baze podataka. Podatke o polaznoj i ciljnoj tački vašeg putovanja možete postaviti i klikanjem desnim tasterom miša na odgovarajućem mestu na mapi i izborom "Direction from here" i/ili "Add a destination".  Kada ste popunili polja kliknite na "Enter". Program će vam predložiti putanju sa osnovnim podacima o ruti. Zumiranjem u prozoru ovu rutu možete interaktivno da korigujete i detaljno analizirate. Kad završite zatvorite prozor za planiranje rute.