Narodno graditeljstvo, za razliku od akademske i autorske arhitekture, zasnovano je na zanatskom umeću neškolovanih majstora i zanatlija stečeno i usavršavano praksom. To je arhitektura podneblja i tradicionalnih znanja direktno zavisna od materijala iz neposrednog prirodnog okruženja dok su graditeljski koncepti i forme gradnje uslovljeni reljefom i klimom. Najčešći primeri narodnog graditeljstva kod nas pripadaju periodu na prelazu iz 19. u 20. vek.
 
 
Mapa odabranih objekata narodnog graditeljstva u Srbiji.
Powered by WISroGIS Webris 4

Isplanirajte izlet na neki od lokaliteta

Upišite svoju adresuPortal vam omogućava da isplanirate rutu za posetu lokalitetima koja vas interesuju. Unesite prvo podatke o polaznoj tački vašeg izleta. Popunite polja "adresa", "grad" i "država" i kliknite na pločicu "Isplaniraj rutu". Ovo će vam otvoriti pomoćni prozor za planiranje vašeg izleta. Program je podešen da automatski predloži putanju od vašeg mesta polaska do Gradske kuće u Subotici. Ovo možete promeniti. U polje iza crvene čiode unesite podatke o vašoj destinaciji. Kako ukucavate tekst destinacije, program će vam predložiti mesta iz njegove baze podataka. Podatke o polaznoj i ciljnoj tački vašeg putovanja možete postaviti i klikanjem desnim tasterom miša na odgovarajućem mestu na mapi i izborom "Direction from here" i/ili "Add a destination".  Kada ste popunili polja kliknite na "Enter". Program će vam predložiti putanju sa osnovnim podacima o ruti. Zumiranjem u prozoru ovu rutu možete interaktivno da korigujete i detaljno analizirate. Kad završite zatvorite prozor za planiranje rute.