Živa aktivnost na području sadašnje Srbije, koja doseže do najstarijih perioda civilizacije, ostavila je značajne tragove. Fortifikacije su oduvek bile najefikasni i praktično jedini način zaštite u nesigurnim vremenima pa su one, u zavisnosti od tehnoloških datosti vremena, građene svuda gde se organizovano živelo, trgovalo ili bavilo duhovnim poslovima. Gubitkom odbrambene funkcije, ova utvrđenja su napuštana, rušena ili su preuzimala druge funkcije, a fortifikacione strukture su prepuštene zubu vremena ili su korišćene u druge svrhe. Na žalost, odnos države prema ovim materijalnim dokazima našeg postojanja nije uvek davao i ne daje prihvatljive rezultate. Mnogi od ovih "gradova", "gradaca", "kulina", "kaljaja" itd. leže napušteni u ruševinama, izloženi vandalskim aktivnostima avanturista u potrazi za blagom ili na drugi način propadaju. Na ovo je još daleke 1951. godine ukazivao naš slavni arhitekt dr Aleksandar Deroko, i čije poruke su još i danas aktuelne.

Mnogi spomenici naše crkvene srednjovekovne arhitekture zaštićeni su već odavno i osigurani od daljeg rušenja i kvara. Sa našim starim gradovima, to još do sada nije bio slučaj. Za njih do danas skoro ništa nije učinjeno. Svakako da bi trebalo preduzeti sve da se, bar oni koji zaslužuju, očiste od ruševina, okrpe i podzidaju, pretvore u parkove da se po njima postave čuvari i da se učine pristupačnim za posete i ekskurzije – te da se tako sačuvaju od daljeg propadanja. Krajnje je vreme da se o ovim starim spomenicima pritekne u pomoć i da se spreči njihovo potpuno uništenje i nestajanje...

Deo sa predavanja Aleksandra Deroka održano na Kolarčevom narodnom univerzitetu 1951. godine. Celo predavanje možete pročitati ovde
 
Kule, utvrđeni gradovi i tvrđave na tlu Srbije.
Powered by WISroGIS Webris 4
 
Kompletan spisak tvrđava, utvrđenih gradova i manastirskih utvrđenja koje je pripremio Aleksandar Deroko (Srednjovekovni gradovi u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori, 1950) možete videti ovde.

Isplanirajte izlet na neki od lokaliteta

Upišite svoju adresuPortal vam omogućava da isplanirate rutu za posetu lokalitetima koja vas interesuju. Unesite prvo podatke o polaznoj tački vašeg izleta. Popunite polja "adresa", "grad" i "država" i kliknite na pločicu "Isplaniraj rutu". Ovo će vam otvoriti pomoćni prozor za planiranje vašeg izleta. Program je podešen da automatski predloži putanju od vašeg mesta polaska do Gradske kuće u Subotici. Ovo možete promeniti. U polje iza crvene čiode unesite podatke o vašoj destinaciji. Kako ukucavate tekst destinacije, program će vam predložiti mesta iz njegove baze podataka. Podatke o polaznoj i ciljnoj tački vašeg putovanja možete postaviti i klikanjem desnim tasterom miša na odgovarajućem mestu na mapi i izborom "Direction from here" i/ili "Add a destination".  Kada ste popunili polja kliknite na "Enter". Program će vam predložiti putanju sa osnovnim podacima o ruti. Zumiranjem u prozoru ovu rutu možete interaktivno da korigujete i detaljno analizirate. Kad završite zatvorite prozor za planiranje rute.