A

Ajgner, Aleksandar (Šandor)
- (Alexander Sándor Aigner) -
 Mađarski arhitekt (Temišvar, 1854. – Budimpešta, 1912.). Studirao je na bečkoj Akademiji kod F. Šmita (Schmidt). U Pešti sarađuje sa F. Šulekom (Schulek) na restauraciji crkve sv. Matije 1882. Radi i na obnovi kolegijuma sv. Emerika u Budimpešti. Projektuje neoromaničku crkvu sv. Roka u Segedinu iz 1909. Po njegovom projektu izgrađena je i zgrada Kraljevskog šumarskog ravnateljstva u Zagrebu 1899. godine
Ajtonj, Ahtum
- (Ajtony vezér) -
banatski vojvoda, odnosno vladar Banata u jedanaestom veku, potomak bugarskog vojvode Glada, koji je vladao Banatom u devetom veku. Ahtum je bio poslednji lokalni vladar koji se suprotstavio uspostavljanju neposredne vlasti
Aksentije Marković
vidi: Marković, Aksentije
Al-Idrisi
vidi: Idrizi
Aleksandar (Šandor) Ajgner
vidi. Ajgner, Aleksandar (Šandor)
Aleksandar Deroko
vidi: Deroko, Aleksandar
Alojzije Ferdinand Marsilji
vidi: Marsilji, Alojzije Ferdinand
Ami Bue
francuski geograf i putopisac
Andrija II.
- (II. András) -
mađarski kralj
Antal Hofhauzer
vidi: Hofhauzer, Antal
Apolodor iz Damaska
sirijski graditelj
Arnold iz Libeka
1189. Slankamen naziva „urbs“ (ad urbem Slankemunt).
Arsenije Marković
novosadski majstor
Arsenije Teodorović
srpski slikar, (1767. - 1826.), slikao ikonostase i radio zidno slikarstvo
Atila
- (bič božiji) -
hunski vojskovođa i osvajač, (~434–453)

B

Bajazit II
turski sultan, (1480.-1512.)
Bali-beg Malkočević
paša i komornik Sulejmana Veličanstvenog poreklom iz Bosne (1495.—1548.). Pokazao je veoma izuzetna dostignuća u Mohačkoj bitki 1526.
Bela IV
mađarski kralj
Bledner, Siriakus
- (Cyriacus Blödtner) -
nemački kraljevski inžinjerski poručnik, projektant i geodeta. (1672-1733)
Borovski, Šamu
- (Borovszky Samu) -
mađarski istoričar, (1860-1912)
Bošković, Đurđe
srpski arhitekta

C

Crep
sin župana Vukosava

D

de Vit (Wit), Frederik
holandski izdavač, graver i kartograf (1629./30. − 1706.).
Deneš od Futaka
- (Futaki Dénes) -
nema podataka
Deroko, Aleksandar
srpski arhitekta, (1894.-1988.), proučavao srednjovekovne gradove
vidi: Jakab, Deže
Dioklecijan
- (Gaius Aurelius Valerius Diocletianus Augustus) -
rimski car, (244-311), vladao 284-305
Dragan Radojević
arheolog Somborskog gradskog muzeja
Dragutin
sremski kralj
Dudaš, Đula
- (Dudás Gyula) -
mađarski istoričar i učitelj, (1861-1911)
Dušan silni
vidi: Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić

E

Eden Lehner
vidi: Lehner, Eden
Elemer Varju
- (Varjú Elemér) -
mađarski kustos, književnik i istoričar umetnost. (1873-1945)
Emilijan Josimović
vidi: Josimović, Emilijan
Eufemija Jović
baronica
Eugen Savojski
princ, austrijski vojskovođa i državnik (1663-1736). Poreklom Italijan, po odgoju Francuz, postao je jedna od najistaknutijih osoba u Austriji zahvaljujući svojim uspesima u ratovima sa Turcima kod Beča, Pešte i Beograda.
Evlija Čelebija
otomanski putopisac

F

Ferenc Bala
- (Balla Ferenc) -
istoričar
Ferenc Jožef Rajhl
vidi. Rajhl, Ferenc Jožef
Ferenc Rakoci II
- (II. Rákóczi Ferenc) -
mađarski feudalac iz dinastije Rakoci, (1676.-1735), vođa pobune protiv Austrijanaca, odnosno, Habsburgovaca
fra Vito
Katolički redovnik iz Kotora

G

Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan
vidi: Dioklecijan
Gaj Galerije Valerije
vidi: Galerije
Galerije
- (Gaius Galerius Valerius Maximianus Augustus) -
rimski car, (~250-311), vladao 305-311
Gerardus Merkator
- (Gerardus Mercator) -
flamanski kartograf, filozof i matematičar, (1512-1594)
Gertruda, kraljica
- (Gertrude Andechs-Meranski) -
žena kralja Andrije II (v. 1205.-1235.), majka kralja Bele IV, ubijena u pobuni mađarskih velikaša 1213. godine zbog velikog uticaja nje i njenih nemačkih rođaka na politiku kraljevstva.
Geza Kocka
vidi: Kocka, Geza
Gordijan III
- (Marcus Antonius Gordianus Pius Augustus) -
rimski car, (225-244), vladao 238-244
Grgur Brаnković
najstariji sin Đurađa Brankovića, slepi hilаndаrski monаh Germаn, otac Vuka Grgurevića Brankovića
Gvido Hopfner
vidi: Hopfner, Gvido

H

Hadrijan
- (Caesar Traianus Hadrianus Augustus) -
rimski car, naslednik i posinak Trajana, (76-138 nove ere)
Hofhauzer, Antal
- (Hofhauser Antal) -
 Mađarski arhitekt (Békéscsaba, 1857. - Budimpešta, 1923.). Školovao se na akademiji u Beču kod F. Šmita (Schmidt). Projektovao je pretežno sakralne objekte. Izdvajaju se karmelićanska crkva u Budimpešti iz 1899. i župna crkva u Bekeščabi (Békéscsab) iz 1910. godine.
Hopfner, Gvido
- (Guido Höpfner) -
 Arhitekt i projektant (Spišské Podhradie, 1868. - ?, 1945.). Diplomirao je na Tehničkom univerzitetu u Budimpešti 1891. godine. Projektovao je uglavnom ladanjske kuće, vile i stambene palate. Sarađivao je s Alajosom Hausmanom (Alajos Hauszmann). Autor je i projekta mađarskog paviljona na velikoj rimskoj izložbi 1911.

I

Idrizi
arapski kartograf i putopisac (1099-1164). Puno ime Abu Abd Allah Muhammad al-Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sabti.
Isa-beg Isaković
islamizirani srpski zapovednik u pokrajini Bosni, osnivač Sarajeva, Šapca i Novog Pazara
Ištvan Batori
- (Báthori István) -
sudija
István Iványi
subotički istoričar, knjižničar i gimnazijski profesor
Ivan Kapistran
franjevački propovednik i svetac rimokatoličke Crkve
Ivan XXIII.
Rimski papa

J

Jakab Deže
- (Jakab Dezső) -
mađarski arhitekta
Janko Holkozović
novosadski majstor
Janko Sibinjanin
- (Hunyadi János) -
mađarski plemić, otac Matije Korvina
Janoš Marot, Ivan Morović
- (Maróti János) -
mačvanski ban
Jevgenije iz Galičnika
zograf
Joca Jovanović
pop
Josimović, Emilijan
srpski inžinjer, izradio regulacioni plan Beograda 1867.
Jovan Branković
despot
Jovan Janković od Brinja
carski kraljevski kapetan
Jovan Kinam
vizantijski dostojanstvenik i istoričar
Justinijan I. Veliki
poslednji rimski i prvi vizantijski car

K

Karlo I Robert
- (I. Károly Róbert) -
mađarski kralj iz loze Anžujaca, vladao 1301.-1342., rodonačelnik ugarskih Anžujaca
Karlo IV Luksemburški
- (IV. Károly) -
kralj Češke, Lombardije, Italije, Burgundije i car Svetog rimskog carstva
Kiš, Đula
- (Kis Gyula) -
krjem XIX veka
Klaudije Ptolomej
u II veku
Knez Lazar
vidi: Lazar Hrebeljanović
Kocka, Geza
- (Koczka Géza) -
Arhitekta i projektant (? - ?, 1912.). U Subotici projektuje uglavnom neorenesansne palate za ugledne građanske porodice. Izdvajaju se najamna palata Jovana Radića (1883.) i Narodni hotel Adolfa Halbrora (Halbrohr) (1897.)
kralj Milutin
vidi: Stefan Uroš II Milutin
Krum
Bugarski kan

L

Ladislav I. Sveti
- (I. /Szent/ László) -
mađarski kralj iz loze Arpada, (1040-1095), vladao 1077.-1095., bio je jedan od najpoštovanijih vladara Ugarske, kanoniziran je 1192. godine
Ladislav IV. Arpadović
- (IV. Kun László) -
ugarski kralj, (1262-1290),  vladao 1272–1290
Lajoš II Jegelonac
kralj, 1525.
Laslo Gere
- (Gere László) -
mađarski istoričar,
Laslo Kosta
- (Koszta László) -
mađarski istoričar
Laslo Sekereš
vidi: Sekereš , Laslo
Lav VI Mudri
vizantijski car, (886-912.), naslednik Bazilija I. Makedonca, vladao 886-912.
Lazar Hrebeljanović
srpski knez, (1329 - 1389), oblasni gospodar iz 14. veka sa prestonicom u Kruševcu.
Lazar sekretar
izrađivač karte Tabula  Hungariae, štampane 1528.
Lehner, Eden
- (Lechner, Ödön) -
- mađarski arhitekta i projektant (Pešta, 1845. – Budimpešta, 1914.). Studirao je u Budimpešti i Berlinu. Sa Partošem (Pártos) 1869. otvara zajednički biro. Među najznačajnije projekte ubrajaju se zgrade Muzeja primenjenih umetnosti (1891.-1896.) i Poštanske štedionice u Budimpešti (1899.-1901.). Palata Leović njihov je jedini projekat u Subotici
Leon Mudri
vidi: Lav VI Mudri
Leon VI Mudri
vidi: Lav VI Mudri
Lerinc Gombkete
- (Gombkötő Lőrinc) -
čiji je vlasnik 1350. godine bio
Lovro Iločki
- (Újlaki Lörinc) -
sin Nikole Iločkog, (živ. 1460.-1524.)
Ludviga Badenskog
1691. godine Trupe Alijanse su pod vođstvom

M

Mačković Titus
subotički arhitekta i preduzimač (Subotica, 1851. - Subotica, 1919.). Studirao je arhitekturu u Beču, Cirihu i Ehenu, ali nije diplomirao; 1874. godine otvara arhitektonski biro u Subotici a kasnije postaje i poduzimačem. U dva navrata biva postavljen na funkciju gradskog arhitekta (1878.-1879. i 1884.-1890.). O veličini Mačkovićevog opusa dovoljno nam govori podatak da je po njegovim projektima izgrađeno čak 360 objekata u Subotici i okolini. Uglavnom je projektovao istoricističke objekte (koristeći se neorenesansom i, nešto manje, ostalim neostilovima) dok se u poznim godinama okreće secesiji s vidljivim mađarskim, ali i uticajima nemačkog Jugendstila.
Mahmud II
turski sultan., ( 1785 - 1839)
Maks Veber
- (Karl Emil Maximilian Weber, kraće Max Weber) -
nemački pravnik, ekonomista, istoričar, sociolog i političar, smatra se jednim od osnivača sociologije kao posebne društvene discipline jer je svojim širokim interesom uticao na formiranje različitih socioloških ideja i poddisciplina. (1864. – 1920.).
Manojlo I Komnin
vizantijski car, Vladao od 1143. 1180. godine.
Manojlo II Paleolog
vizantijski car, (1350.-1425.). Vladao od 1391. do 1425 godine.
Manuel Komnen
vidi: Manojlo I Komnin
Mara Branković
žena turskog sultana Murata II (1401-1487), ćerka despota Đurađa Brankovića
Marcel Komor
mađarski arhitekta
Marica Šuput
profesor istorije arhitekture
Marko Antonije Gordijan III
vidi: Gordijan III
Marko Gavrilović
novosadski majstor
Marković, Aksentije
novosadski majstor, radio drvoreze
Marsilji, Alojzije Ferdinand
- (Luigi Ferdinando Marsigli) -
austrijski general, putopisac
Matija Korvin
- (Korvin Mátyás) -
mađarski kralj iz loze Hunjadi, vladao 1458.-1490.
Mehmeda Paša Sokolović
veliki vezir otomanskog carstva
Melhior Erdujhelji
- (Érdújhelyi Menyhért) -
katolički sveštenik i istoričar, napisao Istoriju Novog Sada, (Senta, 1860. - Alentaun [SAD], 1925.).
Merkator, Gerardus
- (flam. Gerhard Kramer) -
flamanski kartograf, filozof i matematičar (1512.-1594.). Poznat je po svojim kartografskim radovima, posebno na mapi sveta iz 1569. godine kada je uveo paralelne linije za geografske dužine i time olakšao navigaciju morem (jer se smer prema kompasu označavao ravnim linijama) .Prvi je upotrebio pojam atlas za kolekciju mapa.
Mihajlo Obrenović
srpski knez
Mihalj Silađi
mađarski grof, vojskovođa i državnik, 1456. predvodio odbranu Beograda
Milutin
vidi: vidi: Stefan Uroš II Milutin
Mojsije Putnik
bački vladika
Murad II.
turski sultan, (1404-1451)
Musa Čelebija
turski sultan, (), sin sultana Bajazita I

N

Nebojša Stanojev
arheolog, kustos – muzejski savetnik Muzeja Vojvodine
Nenad
sin kaznaca Bogdana 1372
Nikola
arhitekta, protomajstor
Nikola Kont Orahovički
- (Raholcai Kont Miklós) -
palatin, vojvoda osnivač porodice Ilok (Újlak)
Nikola V Iločki
- (Újlaki Miklós) -
mađarski plemić, jedan od najvećih zemljoposednika, (1417.-1477.)
Nikole Zojića
srpski vojvoda koji se pominje 1395.

O

Oblačić Rade
čelnik
Omurtag
bugarski kan, sin kana Kruma
Osvald Špengler
- (Oswald Arnold Gottfried Spengler) -
nemački istoričar i filozof istorije i kulture, poznat po delu Propast Zapada. (1880. – 1936.).

P

Partoš, Đula
- (Gyula Pártos) -
Arhitekta i projektant (Apatin, 1845. – Budimpešta, 1916.). Studirao je u Budimpešti, a diplomirao u Berlinu 1870. Sa Lehnerom (Lechner) sarađuje sve do 1896. godine. 1905. samostalno projektuje Kraljevsku školu mehanike i časnovičarstva u Budimpešti i zgradu „Crni orao“ u Hodmezovašarheju (Hódmezővásárhely)
Paulus II.
Rimski Papa 1467.
Peter Perenji
- (Perényi Péter) -
nema podataka
Peter Sekečei Herceg
- (Szekecsői Herczegh Péter) -
začetnik loze Herceg Sekečei, 1351. godine svoje vlasništvo civitas Budrugh zamenjuje sa lokalnim feudalcem
Peter Varadi
- (Váradi Péter) -
Aradski arhiepiskop i pisac
Petru Dociju
- (Dóczi Péter) -
nema podataka
Pongrac Tegledi
od roda Čanad (Csanád nembeli Tegledi Pongrác)
Publije Elije Trajan Hadrijan
vidi: Hadrijan

R

Radič Postupović
srpski vlastelin
Radoslav Duka
vidi: Stefan Radoslav Nemanjić
Radoslav Nemanjić
vidi: Stefan Radoslav Nemanjić
Rajhl, Ferenc Jožef
- Ferenc József Raichle -
arhitekta i projektant (Apatin, 1869. – Budimpešta, 1960.). Tri godine je studirao arhitekturu u Budimpešti. 1891. odlazi na studijska putovanja po Evropi. U Suboticu dolazi 1896. i ostaje sve do 1908. godine kada zbog nenaplaćenih potraživanja proglašava bankrot i odlazi u Segedin. Projektuje i gradi niz značajnih istoricističkih i secesijskih objekata u Subotici, Segedinu, Bačkoj Topoli i Apatinu
Rajko od Rasine
čelnik
Rastko Nemanjić
vidi: Sveti Sava
Rasto Nemanjić
vidi: Sveti Sava
Rodžera II
sicilijanski (normanski) kralj
Rudolf Šmit
istoričar i arhivista

S

Sabo, Đuro
hrvatski istoričar
Salamon
- (Salamon) -
kralj, prethodnik Svetog L. I.
Sekereš, Laslo
subotički arheolog
Sima Nenadović
srpski vojvoda
Spid, Džon
- (John Speed) -
engleski kartograf i istoričar (1552 - 1629)
Stefan Drgutin Nemanjić
srpski vladar, (~1253-1316), vladao 1276-1282 kao kralj Srbije a od 1282-1316 kao kralj Srema
Stefan Dušan
vidi: Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić
Stefan I (sveti)
- (Szent István) -
mađarski kralj iz loze Arpada, vladao 997.-1038.
Stefan Lazarević
srpski vladar, (~1377-1427), sin kneza Lazara, vladao Srbijom 1389-1402 kao knez, 1402-1427 kao despot
Stefan Nemanja
veliki župan Raške, osnivač dinastije Nemanjić, (1113-1199), vladao ~1168-1196.
Stefan Radoslav Nemanjić
srpski vladar, (~1192-~1235), vladao 1228-1234 kao Srpski kralj, zamonašio se i umro kao monah
Stefan Uroš II Milutin
srpski vldar, (~1253-1321), vladao 1282-1321 kao kralj Srbije
Stefan Uroš III Dečanski
srpski vladar, (1276-1331), sin kralja Milutina i otac Dušana silnog, vladao 1322–1331 kao kralj Srbije
Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić
srpski vladar, (~1308-1355), vladao 1331 - 1346 kao kralj a od 1346 - 1355 kao car
Stefan Uroš V Nemanjić
srpski vladar, naslednik cara Dušana
Stefana Dečanski
vidi: Stefan Uroš III Dečanski
Stjepan Brodarič
- (Brodarics István) -
Sremski biskup i kraljev kancelar
Sveti Sava
raški plemić, prvi arhiepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve (1175-1236), najmlađi sin Stefana Nemanje

Š

Šamu Borovski
vidi: Borovski, Šamu
Šandor Nađ
- (Nagy Sándor) -
nema podataka
Špengler
vidi: Osvald Špengler

T

Titus Mačković
vidi: Mačković Titus
Trajan
- (Imperator Caesar Nerva Traianus Divi Nervae filius Augustus) -
rimski car
Tuka
- (Thuka) -
kaštelan oko1335. godine odavde nadzire i uređuje poslove oko preseljenja vlaškog vojvode Bogdana

U

Ugrin Čak
- (Csák Ugrin) -
kraljevski blagajnik II
Uroš Nejaki
vidi: Stefan Uroš V Nemanjić
Uroš Predić
srpski slikar

V

Vajgelj, Krištof
- (Weigel, Christoph) -
kartograf iz 17. veka
Vasa Ostojić
novosadski majstor
Veber
vidi: Maks Veber
Vilmoš Donoslović
- (Donoslovits Vilmos) -
nema podataka
Vit (Wit), Frederik
vidi: de Vit (Wit), Frederik
Vladislav II
- (II. Úlászló) -
mađarski kralj iz loze Jagelonci, vladao 1490.-1516.
Volfgang Lazius
1552. godine karte
Vuk Grgurević Branković
- (Zmаj Ognjeni) -
srpski despot, sin slepog Grgura Brankovića
Vukan
raški veliki župan
Vukosav
župan

Ž

Žigmund Luksemburški
- (Sigismund) -
ugarski kralj

Đ

Đerđ Pešćenji
župan od Martonoša izveštava da je 1531.-32. godine popravio Bodrošku tvrđavu
Đerđ Đerfi
- (Györffy György) -
mađarski istoričar
Đerđa Dože
- (Dózsa György) -
vođa krstaške vojske u seljačkom ustanku 1514. godine
Đula Dudaš
vidi: Dudaš, Đula
Đula Kiš
vidi:Kiš, Đula
Đula Partoš
vidi: Partoš Đula
Đurađ Branković
srpski despot
Đuro Sabo
vidi: Sabo, Đuro
Đurđe Bošković
vidi: Bošković, Đurđe