Kapela Peić
Neogotska kapela porodice Peić, posvećena svetom Josipu, podignuta je 1903. godine po projektu Geze Kocke (Géza Koczka) i predstavlja najkvalitetnije ostvarenje istoricističke grobljanske arhitekture u Subotici.[1] Centralnog je tlocrta s jednotoranjskom fasadom koja donekle ostvaruje longitudinalnu usmerenost. Izgrađena je od žute fasadne opeke i odlikuje se naglašenim vertikalizmom, pročišćenošću zidne površine, zbijenošću volumena i monumentalnošću. Zid je učvršćen brojnim stepenastim kontraforama koje na fasadi dosežu visinu portala smeštenog u prizemnom delu tornja. Toranj je jednostavno oblikovan i završen prelomljenim lukom od maltera. Iznad portala nalazi se mermerna tabla novijeg datuma sa podacima o porodici. Zvonik je nadalje rastvoren parom monofora, a zatim slede i tri veća prozora od kojih je centralni nešto duži. Prozori su ponovljeni i na ostalim stranama zvonika. Venac kape zvonika na sve četiri strane je prelomljen i formira trougaoni zabat gde se nalazi i slepa luneta. Četverostrana kapa zvonika pokrivena je limenim pločama i dekorisana kovanom jabukom sa krstom.
Bočne fasade rastvorene su velikim gotskim prozorima iznad kojih slede mali uski otvori koji ponavljaju raspored onih na zvoniku, nakon čega dolazi trougaoni zabat. U unutrašnjosti kapele bez dekorativnog oslikavanja sačuvan je izvorni oltar.
 
[Izvor: Arhiva Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Subotica]
 
Branimir Kopilović