Kapela Milinović
Kapela porodice Milinović izgrađena je 1898. godine u stilu neorenesanse. Ime projektanta nije poznato, mada se može pretpostaviti da je angažovan jedan od dva subotička arhitekta koji su često koristili ovaj stil u svojim projektima – Titus Mačković ili Geza Kocka (Géza Koczka).
Kapela je izgrađena od fasadne opeke sa kamenim oblogama pojedinih elemenata. Tlocrt je oblika pravilnog četverougla. Nad prizemnim delom izdiže se osmerougaoni tambur koji nosi plitku kupolu.
Portal je naglašen trougaonim zabatom odnosno klasicizirajućom trabeacijom postavljenom na dva stuba sa florealnom dekoracijom kapitelâ. Oktogonalni tambur raščlanjen je malim ugaonim pilastrima koji čine okvir pravougaonim prozorskim otvorima, a u centralnom polju ukrašen je porodičnim grbom.
 
[Izvor: Arhiva Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Subotica]
Branimir Kopilović