Kapela Kertes
Porodična kapela Kartes (Kertész) podignuta je 1901. godine. Njome dominira lukovičasta kupola. Kapela ima pravougaoni tlocrt, postavljena je na kameni sokl, a stilski bi se mogla okarakterisati kao neobarokna. Visoki portal je pravougaonog oblika uokviren malterisanom profilacijom. Sledi završni talasasti venac nakon kojeg dolazi kupola sa osam rebara na koju je postavljen krst. Kupola je sa svake strane rastvorena malim prozorskim otvorom kružnog oblika sa ukrasnim okvirom. Kapela je sve do 1960-ih bila u porodičnom vlasništvu nakon čega prelazi u vlasništvo Subotičke biskupije.
 
[Izvor: Arhiva Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Subotica]
Branimir Kopilović