Ovaj portal ima za cilj da najširu javnost informiše o našim najznačajnijim elementima nepokretne kulturne baštine u Srbiji, da im ukaže na istorijske i druge okolnosti pod kojima su nastajali i postojali, značaju za razvoj kulture ovog dela Evrope i da ih podstakne da ih posete.

Građa za bazu podataka koja je sastavni deo ovog portala prikupljana je kombinovanjem metoda rada na terenu i u kabinetu. Tokom proteklih godina na terenu je prikupljena bogata foto i druga dokumentacija, kao i geoprostorni podaci o čitavom nizu lokaliteta. Obiđen je značajan broj muzeja i arhiva gde je analizirana stara arhivska građa koja je u kabinetu digitalizovana i georeferencirana. Deo ove građe je publikovan na ovom portalu u vidu interaktivnih tematskih mapa. Izvršeno je i obimno istraživanje građe o nepokretnim kulturnim dobrima koja je raspoloživa preko interneta, a prikupljena građa je stručno verifikovana i publikovana sa odgovarajućim referencama na izvore.

Portal je sastavljen iz dva dela. U prvom delu obrađeni su objekti i celine koje se nalaze pod zaštitom države i koji su publikovani u vidu pretražive baze podataka i interaktivnih tematskih mapa. U najkraćim crtama objašnjeni su principi zaštite nepokretnih kulturnih dobara u Srbiji definisanih Zakonom o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94). Detaljnija uputstva za pregledanje mapa mogu da se vide na stranici Uputstvo za pregledanje mapa.

U posebnom, tematskom delu portala detaljnije su obrađeni objekti i prostori koji su imali posebnog značaja u razvoju i nastanku gradova u južnoj Panoniji. Sagledani su istorijski, društveni i prostorni aspekti naseljavanja, formiranja i razvoja urbanih celina na području južne Panonije. Jedan broj ovih naselja i gradova je nestao tokom burne istorije ovog prostora, dok su drugi opstali do današnjih dana. Ovim portalom želimo javnosti da istaknemo značaj i vrednosti svih njih.

Portal je daleko od toga da je završen. Prikupljanje tekstualne i vizuelne građe o objektima našeg graditeljskog nasleđa je ogroman posao i ovom prilikom pozivamo sve koji poseduje informacije, fotografije ili bilo kakvu građu, koja bi mogla da dopuni bazu podataka, da nam se jave da se dogovorimo oko načina njenog publikovanja.